Nasza misja to DBAMY O JAKOŚĆ I DŁUGOŚĆ ŻYCIA. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że te dwie wartości zależą także od wykonywanej pracy, możliwości samorealizacji w miejscu zatrudnienia, czerpania satysfakcji z działania w sferze zawodowej i prywatnej, harmonii między pracą a czasem prywatnym. Zapraszamy do zapoznania się z Pelion S.A. i spółkami do niej należącymi.

KIM JESTEŚMY? NA POCZĄTEK POZNAJ NAS I NASZE SPÓŁKI!

Powstaliśmy w okresie zmian ustrojowo-gospodarczych z inicjatywy polskich przedsiębiorców i w oparciu o polski kapitał. Od blisko trzech dekad współtworzymy polską gospodarkę oraz sektor ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Działamy kompleksowo, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny). Posiadamy również wiele wyspecjalizowanych spółek, które wspierają podstawową działalność w ramach trzech linii biznesowych.

Jest nas blisko 9,500! Nie tylko dzięki liczbie Pracowników, ale również poprzez stale zwiększające się przychody oraz rosnący udział w rynku tworzymy największą polską firmę sektora ochrony zdrowia. Nasze roczne obroty przekraczają znaczenie 9 mld zł.

Tak prezentuje się struktura naszej firmy:

W Polsce naszą firmę tworzą m.in.:

 • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – jeden z trzech czołowych dystrybutorów leków do aptek w Polsce, współpracujący z około 600 producentami i ponad 12 tys. Aptek;
 • Pharmapoint S.A. – spółka świadcząca usługi dystrybucyjne, logistyczne, sprzedażowe i marketingowe dla innych hurtowni farmaceutycznych;
 • Drogerie Natura – druga pod względem liczby sklepów sieć drogerii w Polsce (ze sklepem internetowym www.drogerienatura.pl), będąca zarazem jedną z największych i najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetycznym;
 • Urtica Sp. z o.o. – lider na polski rynku zaopatrzenia szpitali, który dostarcza leki dla co trzeciego hospitalizowanego pacjenta;
 • Pharmalink Sp. z o.o. – wyspecjalizowany operator logistyczny dla branży farmaceutycznej w zakresie obsługi magazynowej, dystrybucji leków i zarządzania łańcuchem dostaw.

Podstawową działalność firmy wspierają wyspecjalizowane spółki, w tym:

 • Business Support Solution S.A. – spółka świadcząca usługi outsourcingu procesów biznesowych, która
  dostarcza kompleksowe usługi finansowe, księgowe i kadrowe dla spółek Pelion oraz podmiotów zewnętrznych;
 • epruf S.A. – spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi projektów marketingowych i sprzedażowych;
 • Consensus Sp. z o.o. – spółka zarządzająca ryzykiem należności i oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania wierzytelnościami.
 • Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. – spółka świadcząca kompleksowe usługi informatyczne dla spółek Pelion S.A.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na pelion.eu i sprawdź dokładnie, czym się zajmujemy.

INNOWACYJNOŚĆ

Nasza firma uczestnicy w budowie i rozwoju rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Ambicją Pelion jest wytycznie kierunków rozwoju branży, przede wszystkim z myślą o zdrowiu pacjentów. W codziennej pracy wzbogacamy naszą wiedzę i umiejętności, a także poszukujemy innowacyjnych  rozwiązań w przekonaniu, że rozwój jest najlepszą drogą do sukcesu.

Naszą dumą są realizowane przez nas innowacyjne projekty, a wśród nich: zautomatyzowane magazyny i linie sortująco-kompletacyjne, a także e- i m-zamówienia leków za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy również system prywatnej refundacji leków. Rozwijamy portale poświęcone zdrowiu (medme.pl), a także – za pośrednictwem spółki Pharmena S.A. – prowadzimy badania nad zastosowaniem innowacyjnej cząsteczki 1-MNA m.in. w leczeniu miażdżycy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Inicjujemy szereg akcji społecznych. Rozwijamy się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, budując partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami, oparte na zaufaniu i transparentności działań. W Pelion społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób, w jaki działamy i pracujemy realizując naszą misję troski o jakość i długość życia. Każde nasze działanie wypływa z przekonania, że ma się ono opierać na wartościach firmy. Dotyczy to relacji z Pracownikami, klientami czy otoczeniem lokalnym. Jesteśmy przekonani, że takie działanie ma realny wpływ na biznes i przyczynia się do budowania stabilnej firmy w sposób, który jak najlepiej służy innym i racjonalnie wykorzystuje zasoby, z poszanowaniem ich dostępności. Ważne jest dla nas, aby nasza działalność biznesowa wpływała na otoczenie i tworzyła dodatkową wartość w poszczególnych obszarach funkcjonowania.

W 2007 r. powołaliśmy do życia DOZ Fundację dbam o zdrowie, by nieść pomoc potrzebującym, w szczególności poprzez zmniejszanie nierówności w dostępie do leczenia i farmakoterapii. Fundacja prowadzi także działalność o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w swoich działaniach koncentrując się przede wszystkim na pomocy osobom starszym.

W ramach inicjatywy Urtica Dzieciom nasza firma wspiera finansowo dziecięce oddziały onkologii i hematologii w Polsce, a także niesie pomoc najmłodszym pacjentom, zmagającym się z chorobą nowotworową. Z szacunku i w uznaniu dla wielowiekowej tradycji polskiego aptekarstwa, Pelion jest fundatorem, mecenasem i właścicielem Muzeów Farmacji w Łodzi i Lublinie. Wydaje także monografie poświęcone dziejom zabytkowych aptek w Polsce.

U NAS KAŻDY MA SZANSĘ NA ROZWÓJ

Stawiamy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Cenimy współpracę z osobami, które chcą zdobywać doświadczenie i nowe kompetencje. Do naszych Pracowników podchodzimy indywidualnie, zawsze biorąc pod uwagę ich osobiste pasje, zainteresowania oraz potencjał, jaki mogą wnieść do spółek Pelion S.A.

Zwracamy uwagę na pracę zespołową, jednak bardzo ważne są dla nas również samodzielność i predyspozycje indywidualne. Inwestujemy w naszych Pracowników i rozwój ich talentów, wynikający tak z codziennej pracy, jak i oferowanych szkoleń. Jasno określamy ścieżkę kariery, umożliwiając atrakcyjne awanse w oparciu o klarowne zasady i zapraszając do udziału w rekrutacjach wewnętrznych.

NIE TYLKO PRACA, CZYLI BENEFITY PRACOWNICZE

W naszych codziennych działaniach zawsze kierujemy się zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia z pełnymi świadczeniami. Wspieramy zdrową aktywność i rekreację naszych Pracowników poprzez dofinansowanie kart sportowych i organizowany przez naszą firmę DOZ Maraton. Pomagamy także efektywnie odpoczywać, rozwijać swoje pasje i znaleźć równowagę między pracą a czasem prywatnym.

Ważną wartością jest dla nas odpowiednia atmosfera w pracy, dlatego tworzymy ją wspólnie z naszymi Pracownikami. Począwszy od przyjaznego wystroju biur, przez wspólne aktywności i imprezy integracyjne, spójną i jasną komunikację wewnętrzną (w tym dostarczane prosto do domów magazyny firmowe), skończywszy na niespodziankach z okazji nie zawsze oficjalnych świąt. Dbamy o codzienny nastrój, sprzyjający pracy i kontaktom zawodowym.

ZDROWIE I RODZINA

Zdrowie i troska o nie stanowi dla nas wartość nadrzędną. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie naszych Pracowników oferujemy prywatną opiekę medyczną i dostęp do wysokiej klasy specjalistów. Wsparciem w chorobie są ubezpieczenie lekowe (zniżki na leki) oraz ubezpieczenia grupowe. Wyrazem troski o zdrowie naszych Pracowników są także organizowane cyklicznie badania i konsultacje medyczne, realizowane w ramach Programu PULS i we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym Brzeziny.

Cenimy każde nowe życie, dlatego wspieramy rodziców, przekazując wyprawki dla ich dzieci w momencie urodzenia oraz później w procesie edukacji. Zdając zaś sobie sprawę z codziennych wyzwań i trudności, jakie stawia przed nami życie, oferujemy także pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, a ubezpieczeniem grupowym i lekowym obejmujemy również najbliższych naszych Pracowników.

JESTEŚMY GODNYM ZAUFANIA PRACODAWCĄ

Nasza firma była wielokrotnie doceniana i nadal jest wyróżniania przez niezależnych ekspertów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i etyki pracy oraz działalności społecznej.

Na przestrzeni lat uzyskaliśmy wiele nobilitujących wyróżnień. Wśród nich szczególne miejsce zajmują tytuły Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Godnego Zaufania, Lidera 20 Lat Polskiej Transformacji, Firmy Dobrze Widzianej, Przedsiębiorstwa Fair Play. Jesteśmy również laureatem  Białego i Srebrnego Listka CSR Tygodnika „Polityka” oraz statuetki Lodołamacza – wyróżnienia przyznawanego za godne naśladowania zaangażowanie w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

W PELIONIE WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI

W codziennej pracy respektujemy zasady równego traktowania i równych szans w zatrudnieniu. We wszystkich spółkach Pelion S.A. przestrzegamy idei niedyskryminowania w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek okoliczności, Kandydatów do pracy oraz naszych obecnych i byłych Pracowników. Dbamy o równe prawa, oceniając obiektywnie kompetencje, osiągane wyniki, zaangażowanie w pracę.

Tym, których sytuacja zawodowa lub życiowa uzasadnia szczególne traktowanie (kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby niepełnosprawne itp.), proponujemy rozwiązania ponadstandardowe, nie naruszając praw innych osób. Wspieramy różnorodność kulturową, szanujemy odmienność poglądów i zainteresowań, promując wiedzę i postawy zmierzające do zapewnienia tolerancji i współpracy między wszystkimi zatrudnionymi w Pelion S.A. oraz spółkach zależnych.

Walczymy ze stereotypami, dbamy o międzypokoleniowy dialog i zróżnicowaną strukturę płciową i wiekową, wspieramy aktywizację osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w naszej Firmie.

PIERWSZY KROK NA DRODZE DO PRACY W PELIONIE? 

Wejdź na naszą stronę www.pelion.eu i w zakładce KARIERA sprawdź najnowsze projekty rekrutacyjne. Nawet jeśli w danym momencie nie widzisz ogłoszenia na stanowisko, które odpowiada Twoim kwalifikacjom i zainteresowaniom, prześlij nam niezależnie swoją aplikację korzystając z dostępnego na stronie formularza.

W naszej firmie pragniemy zatrudniać i nagradzać Pracowników o najlepszych kwalifikacjach, gotowych wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem, w duchu koleżeńskiej współpracy i lojalności wobec pracodawcy, ponad wszelkimi barierami, jak wiek, płeć, stan zdrowia i czy pochodzenie.

PROCESY REKRUTACJI

Rekrutacje prowadzimy przez cały rok, a charakter procesów – poszczególnych etapów i ich długości zależy od stanowiska, o które ubiega się Kandydat.

Z należytą uwagą i starannością rozpatrujemy wpływające do nas aplikacje. Otrzymane CV analizujemy nie tylko pod kątem konkretnego stanowiska, ale również podobnych, trwających w danym momencie poszukiwań kadrowych. Wiele z dokumentów aplikacyjnych naszych Kandydatów zachowujemy, by po pewnym czasie – z myślą o innym stanowisku, ponownie kontaktować się z osobami, które złożyły u nas swoje CV.

Po dokonaniu wstępnej selekcji złożonych aplikacji, przez Dział Zarządzania Personelem, zapraszamy na spotkania wybranych Kandydatów. W zależności od działu, zapraszamy Kandydatów do wypełnienia testu badającego umiejętności i predyspozycje zawodowe, prosimy o rozwiązanie przygotowanego zadania opartego o studium realnego przypadku (case study) bądź zapraszamy wybrane osoby na Assessment Center.

Finalny etap to najczęściej spotkanie z przełożonym – w zależności o stanowiska, z dyrektorem lub kierownikiem działu, które prowadzi do ostatecznego wyboru Kandydata oraz ustalania warunków współpracy. Szanując czas i plany wszystkich Kandydatów, każdorazowo informujemy o rezultacie przeprowadzonej rekrutacji zarówno tych, którzy spełnili nasze oczekiwania i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, jak i osoby, którym w danym momencie nie możemy zaoferować zatrudnienia.

STAŻ NA START 

Regularnie, w ramach rekrutacji firmowych i współpracy z uczelnianymi biurami karier, a także podczas targów pracy, prowadzimy nabór na płatne praktyki i staże w naszej firmie. Pozwalają one na zdobycie bezcennych umiejętności, wykorzystanie potencjału i wiedzy zgodnych z kierunkiem studiów i tym samym rozpoczęcie oraz nadanie właściwego kierunku i biegu dalszym etapom profesjonalnej kariery. Nasza oferta płatnych staży obejmuje program „Młodzi w Łodzi”, realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Program „Kariera” Polskiej Rady Biznesu.

Stażyści stają się pełnoprawnymi członkami zespołów, do których trafiają, a wielu z nich – ujawniając swoje talenty i wykazując się zaangażowaniem, zostaje z nami na dłużej i kontynuuje ścieżkę zawodową w strukturach Pelion.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy? Pozwól zatem, że zacytujemy Richarda Bransona, ikonę employer brandingu:

Jeżeli ktoś oferuje Ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy dasz radę, powiedz „tak!” i naucz się, jak to zrobić”.

Tym „TAK!” jest kliknięcie na przycisk „APLIKUJ” na naszej stronie www.pelion.eu w zakładce KARIERA. Zapraszamy! ZADBAJ Z NAMI O JAKOŚĆ SWOJEJ PRACY!

 

Podobne posty