W Programie Kariera nikt kawy nie parzy. U nas staż jest naturalnym przejściem od edukacji do kariery. Pierwszym krokiem do wejścia na rynek pracy i zbudowania własnej kariery – mówi Marian Owerko wiceprezes Polskiej Rady Biznesu odpowiedzialny w zarządzie za Program Kariera.

Marian Owerko, Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu

Staż? Nie dziękuję. Nie chcę parzyć kawy i obsługiwać ksero. W dodatku za darmo. Wolę od razu poszukać pracy i zdobyć doświadczenie. Takie opinie często powtarzają młodzi ludzie stojący przed wyborem ścieżki kariery. Uzasadnione?

To oczywiście zależy od indywidualnych doświadczeń. Jednak my w ofercie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu takich staży akurat nie mamy. Mamy za to 14 lat obserwacji i doświadczeń związanych z blisko 1 tys. absolwentów naszego programu. A te podpowiadają nam, że przejście od nauki do pracy zawodowej to nie jest tylko kwestia dodania kolejnych rubryczek w CV. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy badanie wśród studentów i absolwentów, pytając ich o obawy i nadzieje związane z rynkiem pracy. Zapytaliśmy, czego by potrzebowali, aby czuli się rzeczywiście przygotowani do wejścia na rynek pracy.

I co odpowiedzieli?

Prawie połowa, że pomogłoby im więcej programów stażowych i praktyk. Blisko 46 proc. Odpowiedziało, że większej liczby zajęć praktycznych w miejsce teorii. Tego uczelnie im nie zapewnią, bo nie takie mają zadanie. Firma czy organizacja biznesowa to zupełnie inne środowisko niż uczelnia. Nie ma egzaminów poprawkowych i kolejnych terminów kolokwium. Obowiązują trochę inne reguły i relacje. Właśnie tutaj otwiera się pole działania dla przedsiębiorców, którzy mogą uzupełnić proces edukacyjny o bardziej praktyczny wymiar. To też dobrze pokazało nasze badanie, z którego wynika, że ponad jedna trzecia studentów boi się momentu zakończenia nauki i podjęcia pracy. Tyle samo osób deklarowało poczucie braku pewności siebie i lęk przed porażką w pierwszej pracy, między innymi z powodu braku doświadczenia związanego z funkcjonowaniem w nowym otoczeniu.

Doświadczenie mogą też zdobyć w normalnej pracy na niższym stanowisku. Jednocześnie od razu zarabiają pieniądze i zaczynają budować swoją pozycję zawodową.

Oczywiście, ale staż – zwłaszcza dobry, płatny staż, a właśnie takie oferujemy w naszym programie – wydaje się bardziej naturalnym przejściem od edukacji do kariery. Uważam, że dla studentów to kluczowy etap jej świadomego planowania i pierwszy krok do wejścia na rynek pracy. W odróżnieniu od stałego zatrudnienia daje większą swobodę. Stażyści mają mniejszy lęk przed popełnianiem błędów czy porażką. Ten czas spędzony na praktyce pozwala im w bezpiecznych warunkach lepiej przyjrzeć się firmie i jej funkcjonowaniu. Stażysta ma czas na znalezienie swoich mocnych stron i rozwój kompetencji. To dobry moment na budowanie relacji z osobami decyzyjnymi w organizacji. Część osób w trakcie studiów ma tylko pewne wyobrażenia o branży czy zawodzie, w którym chcieliby pracować. Pojawiają się różne mody np. na marketing albo media. Staż pozwala te wyobrażenia zweryfikować i odpowiedzieć sobie na pytanie – czy to rzeczywiście dla mnie? W pracy jest już znacznie mniej przestrzeni na takie eksperymenty. Praktyka w branży czy firmie, z którą chcemy się związać, to dobra opcja zwłaszcza dla nieco starszych studentów. Nie podejmując stażu, omijając ten krok na drodze do kariery studenci kończą z dyplomem w ręku i niczym więcej. Po pierwsze są w trudniejszej sytuacji niż ich koledzy z praktyką. I często muszą zaczynać w profesjach poniżej ich oczekiwań.

Pierwszy krok od edukacji do kariery. Doświadczenie i szansa poznania firmy. Nawiązanie relacji z pracodawcą. Staże w Programie Kariera Polskiej Rady Biznesu dają wszystkie te możliwości?

Jak wcześniej wspomniałem, nasze staże są zawsze płatne. Nie mniej niż 2500 złotych miesięcznie. Poza tym chyba jako jedyny program w Polsce umożliwiamy naszym stażystom spędzenie dnia z właścicielem albo zarządzającym firmą. Z pewnością zaletą Programu Kariera jest to, że gromadzi w jednym miejscu kilkadziesiąt firm oferujących każdego roku nawet 100 miejsc stażowych. Mamy w portfolio praktyki dla humanistów, inżynierów, prawników, studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, ekonomicznych oraz psychologicznych. Nasz program jest obecny w kluczowych miastach akademickich kraju, ale mamy także kandydatów i stażystów z mniejszych miejscowości. Staże orgaznizowane są w wakacje, dzięki czemu nie kolidują z nauką. Trwają w zależności od firmy od 4 do 12 tygodni. Od 25 do 30 proc. stażystów dostaje oferty stałej pracy w momencie zakończenia praktyki. Nawet jeśli nie zdecydują się na pracę, na przykład z uwagi na studia, to mają już kontakty i dobry kapitał na start. Mówię, to jako pracodawca, który ma pod swoimi skrzydłami kilku absolwentów Programu Kariera.

Śledzicie dalsze losy waszych absolwentów?

Polska Rada Biznesu organizuje Program Kariera od 14 lat. W tej chwili jesteśmy chyba najstarszą tego typu inicjatywą na rynku. Oczywiście uważnie śledzimy losy naszych absolwentów. Wielu z nich pracuje w naszych firmach albo pozakładało swoje własne biznesy. Bardzo często pełnią kierownicze funkcje. Część wraca do nas nawet po latach. Udzielają się jako ambasadorzy programu. Jednak dla mnie najlepszą miarą jakości i sukcesu Programu Kariera jest gala kończąca kolejne edycje. Jesienią każdego roku spotykamy się w gronie przedsiębiorców i stażystów. Wtedy siadają koło siebie biznesmeni kierujący na co dzień firmami wartymi setki milionów i młodzi ludzie, którzy z reguły nie mają w ręku nawet dyplomu magistra. I co mnie najbardziej cieszy nie mają żadnych kompleksów, żeby z tuzami biznesu rozmawiać całkowicie po partnersku.

15. edycja Programu Kariera rozpoczęła się w marcu 2018 r. Zgłoszenia na staże będą zbierane do 31 maja. Do udziału w programie mogą zgłaszać się studenci co najmniej trzeciego roku i absolwenci, którzy nie ukończyli 30 lat. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i rozwiązać case study wymagane przez wybranego pracodawcę. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków i specjalności więcej szczegółów na stronie programkariera.pl.

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i prezesów największych firm działających Polsce, zatrudniających w sumie blisko 280 tysięcy Polek i Polaków. Misją organizacji jest wspieranie rodzimej przedsiębiorczości oraz rozwiązań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w Polsce.

Podobne posty